canlı destekISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemini kurmak, sürekliliğini sağlamak ve belgelendirmek firmanın ticari olarak performansını yükseltmesine ve piyasada kalıcılığını arttırmasına olanak sağlar.Uluslararası ürün ve hizmetlerinin sağlanmasında uygun görülen bir belgedir.

Temelde; risk yönetimi ile kurumsal ve mali kayıpları azaltmak, fırsatlardan en üst düzeyde faydalanmak ve buna bağlı olarak müşteri memnuniyetinin ve tercih edilebilirliğin artması ve ürün-hizmet uygunluğunun yasal şartlara uyumunun sürekli kılınması gibi başlıca faydaları vardır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gerçek amacı maliyeti düşürmek, kar ve verimliliği arttırmaktır. Müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmak ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin en önemli özelliğidir. ISO 9001 Kalite yönetim sistemi hem firma açısından hemde müşteriler açısından kazanç kazanç ilişkisine dayanan bir sistemdir.