canlı destekISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, firmalarda potansiyel risklerin yönetilmesi ile iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi olumsuz sonuçların engellenmesine olanak sağlar. Yasal şartlara uyumun ötesinde sürekli iyileştirilen bir sistem ile insana saygıyı ön planda tutmak mümkün olur. İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi işçiler için olumlu bir sistemdir. İş güvenliği ve sağlığı sağlanarak iş kazaları gibi olayları en aza indirilmeyi çalışmaktadır. Bu nedenle işyerlerinde işçi sağlığı ve güvenliği için ISO 45001 Belgesi kullanılır.

Faaliyetlerin gerçekleşmesi sırasında, oluşan kazalardan, ramak kalalardan doğan mali kayıplar, çalışanlar üzerindeki olumsuz psikolojik etkiler, üretimin durması veya gecikmesi gibi sonuçlar firmaları ticari olarak çok zor durumlara düşürmektedir.
 
Uluslararası standartlar çerçevesinde kurulup, sürekli iyileştirilen ve belgelendirilen sistemler ile firmalar hem çalışanların hem de müşterilerin güvenini kazanarak rekabet güçlerini artırırlar.