canlı destekMüşterilerin ve şirketin bilgilerini, güvenli bir şekilde koruyabilmek için ISO 27001 Belgesine ihtiyaç vardır. 

Bu sertifikayı edinebilmek için öncelikle ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. ISO 27001 standardı konusunda, akredite olan belgelendirme kuruluşlarından eğitim talebinde bulunabilirsiniz.

İrtibat No: 0537 851 50 01 https://www.pca-tr.com/Files/MSCB-103.pdf

ISO 27001 standardının maddelerine uygun olarak dokümantasyonun hazırlanması ikinci önemli aşamadır. Standardın gerektirdiği teknik alt yapıyı oluşturmak, uygulamaların tamamlanması ve personel çalışmalarının bilgi güvenliğine uygun hale getirilmesi gerekir. Bir sonraki adımınız güvenilir bir akredite belgelendirme kuruluşuna ISO 27001 belgesi için başvurmaktır.

Özetle sıralayacak olursak;

  • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi
  • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi dokümantasyonunun hazırlığı
  • Bilgi Güvenliği için gerekli teknik alt yapıyı oluşturmak
  • Standardın gerektirdiği uygulamaların tamamlanması
  • Personelin çalışmalarını bilgi güvenliğine uygun hale getirmek
  • ISO 27001 belgesi için güvenilir bir akredite kuruluşa başvurmak 

ISO 27001, bilgi güvenliği konusunda uluslararası nitelikte kabul görmüş olan bir standarttır. 

ISO 27001 standardının maddelerine uygun olarak dokümantasyonun oluşturulması, tüm süreçlerin yazılı hale getirilmesi ile çalışmaya başlanabilir. Bilgi Güvenliği standardının istediği süreçler, prosedürler ve özellikle politikalar oluşturulmuş olmalıdır. Bilgi Güvenliği Varlık Envanterinin hazırlanması firma bilgilerinin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik değerlemesinin yapılması gerekir. Varlık envanterinden elde edilen bilgilerden yararlanılarak Bilgi Güvenliği Risk Analizi yapılır.

ISO 27001 standardının EK-A’sında geçen politikalar ve uygulamalar hakkındaki maddelere uyum sağlanmalıdır. 

Aynı zamanda IT alt yapısının ve fiziksel güvenlik şartlarının da bilgiyi korumak üzere oluşturulmuş olması gerekmektedir. Güvenlik duvarlarının, erişim yetki matrislerinin, yedekleme sistemleri vb.lerinin firma ihtiyaçları ile orantılı olacak şekilde düzenlenmesi şarttır.

Bilgi güvenliğinin sağlanmasında en önemli unsurlardan biri de personel farkındalığıdır. Personel davranışlarının bilinçli ve sistematik olarak geliştirilmesi gerekir. Hatalı uygulamalar bilgi güvenliği ihlaline neden olmaktadır. Personelin bilinçsiz davranması, başta gizlilik olmak üzere bütünlük ve erişilebilirlik unsurlarını olumsuz yönde etkilemekte ve bilgi güvenliği sorunlarına yol açmaktadır.

Bilginin kontrolsüz olarak firma dışına çıkarılması, yetkisiz kişilerin eline geçmesi çoğu zaman para ve imaj kayıpları ile sonuçlanan olumsuzluklar doğurmaktadır. Bu durum özellikle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere yasalara aykırı olmak ve birçok mali cezaya maruz kalmak demektir.

ISO 27001 belgesi, iyi kurulmuş bir sistem ve periyodik denetimler ile firmaya önemli katkılar sağlamaktadır. ISO 27001 standardı, risk yönetimi sayesinde önceden açıkların tespitine ve giderilmesine olanak tanır.  Bu da şirketin gizli ve özel olan bilgilerinin, özellikle de paydaşlara, müşterilere, tedarikçilere ve 3. taraflara ait bilgilerin ihlalini engellemiş olur. 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurmak, sürekliliğini sağlamak ve belgelendirmek sizi para kayıplarından ve cezalardan korur.

PCA Sertifikasyon olarak tecrübeli ve çözüm odaklı ekibimiz ile ISO 27001 belgesinde de ihtiyaçlarınızı karşılamak için yanınızdayız.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Soru ve talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
TELEFON NUMARASI
E-POSTA ADRESİ
ISO 27001 Sertifikası, iso 27001 Belgesi