canlı destekISO 22000 Sertifikası, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri

ISO 22000 Sertifikası; Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda sektörünün herhangi bir noktasında yer alan tüm firmalar için uygulanabilir. Yem üreticileri, gıda üreticileri, işleme-taşıma-depolama firmaları, perakende satış yerleri, ekipman üreticileri, ambalaj üreticileri, temizlik maddesi üreticileri, katkı maddesi üreticileri ve hizmet sağlayıcılar gıda güvenliğinin bir parçasıdır. ISO 22000 Gıda yönetimi sistemleri insan sağlığı açısından önemli bir noktada bulunmaktadır. ISO 22000 Gıda yönetimi sistemleri , olumsuz anlamda insan sağlığını etkileyebilcek tehlikeli maddelerden korumak amacıyla bu sisteme ihtiyaç duyulmaktadır.Uluslararası gıda ticaretin de alınması gerek sertifikadır.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, tehlike analizi ile, gıdanın güvenliğini olumsuz etkileyebilecek faktörlerin üretim zincirinin tüm aşamalarında önceden belirlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlar. Gıda güvenliğinin sağlanması ile insan sağlığının korunmasına önem veren firmalar müşterilerin tercih ettiği firmalar arasına girecektir.

Tags: iso 22000 Sertifikası