canlı destekGıda ve gıda ile ilgili üretim, depolama, taşıma, satış vb. faaliyetleri olan firmaların periyodik olarak hijyen kurallarına ve ilgili yasal mevzuatlara uygunluğu denetlenir. Denetim sonuçları, iyileştirme önerileri ile birlikte raporlanır.

Mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerin yapılması için müşterinin ihtiyaçları, ürün- hizmet kapsamı ve yasal şartlar dikkate alınarak planlama yapılır. Ürün, su, hava, ekipman, personel vb. noktalardan alınan örnekler periyodik olarak akredite laboratuvarda analiz edilir. Sonuçlar düzenli olarak firmaya raporlanarak sürekli iyileştirme fırsatları gösterilir.

Firmalar ürün güvenliğine ve kaliteye verdikleri değeri sürekli kılmak ve müşterilerine, rakiplerine gösterebilmek için tarafsız muayene hizmetine ihtiyaç duyarlar

PCA SERTİFİKASYON konusunda uzman, tecrübeli ekibi ile gıda muayene hizmetlerinde sektördeki yerini almıştır.