PCA Sertifikasyon firması olarak kalite politikamız;
 
Yasal şartlar ve mevzuatlarla uyum içerisinde tüm ilgili tarafların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, müşteri memnuniyetini ilke edinerek, ulusal ve uluslararası çapta belgelendirme ve eğitim hizmetleri sunarak yine ulusal ve uluslararası deneyimli denetim kadrosu istihdam ederek, mevcut personel kadromuza ve denetçilerimize ihtiyaç duyulan eğitimleri sağlayarak, sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi prensip edinip, tarafsızlık ve gizlilik kurallarına riayet ederek kaliteli hizmet sunmaktır.
 
Belgelendirme faaliyetlerini gelişmiş teknoloji ve güncel bilgileri takip ederek ilgili tarafları bilgilendirerek, denetim faaliyetlerimizi ISO 17021-1, ISO 22003,  ISO 19011, ISO 50003, ISO 27006  ve akreditasyon kapsamına uygun olarak yürütmektir.
 
Kuruluşumuz, çevre ve doğal kaynak konusunda duyarlı olup ilgili taraflara da bu hassasiyeti ve duyarlılığı empoze etmektedir.