ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, iso 14001 Belgesi, ISO 14001 Sertifikası

Çevre kirliliğinin giderek artması ve atıkların kontrol altına alınmaması, doğal kaynakların verimsiz kullanılması vb. nedenlerle çevrenin korunması önem ve aciliyet kazanmıştır. Çevrenin korunması gerek yasal şartlar gerekse uluslararası standartlar ile desteklenmektedir.

Çevre Yönetim Sistemini kurmak ve belgelendirmek, firmaların ilgili yasal şartlara uyumu ve doğal yaşamın sağlıklı şekilde devamı için sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda fayda sağlar. Doğal kaynakları doğru ve kontrollü kullanmak masrafların azalmasına destek olur.

Firma faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkan olumsuz çevre etkilerinin azaltılması, kontrol altına alınması, olumlu etki sağlamak için bilinçli bir çaba sarf edilmesi müşteriler tarafından da tercih edilirliği artıracaktır.

Üretim ve tüketim faaliyetlerinin artmasıyla beraber çevre kirliliği problemleri ortaya çıkmaya başladı. Doğanın zarar görmesi, kaynakların kirlenmesine veya azalmasına neden olduğu için çevrenin korunmasına yönelik global ölçüde tedbir ve önlemler alınıyor. Bu tedbirler içerisinde çevre kirliliğine neden olan üretim süreçlerinin gözden geçirilerek yeniden planlanması da yer alıyor. 
Birçok ülke, üretim faaliyetleri içerisinde bulunan şirketlerin çevreye uyumlu üretim süreçlerine sahip olmalarını yasal zorunluluk haline getiriyor. Ülkemizde de çevreye zarar verici faaliyetlerde bulunan kurum veya kuruluşlar büyük yaptırımlara maruz kalabiliyor. 

Iso 14001 Çevre Yönetimi sistemleri hem çevre hemde insan sağlığına önem veren sistemdir.Hem yasal çerçeveyi korumak hem de içinde yaşanılan çevreye karşı sorumluluğun yerine getirilmesi için 14001 Çevre Yönetimi Sistemleri ile global ölçülerde bir çevreci kurum ve kuruluş haline gelinebilir.

Neden 14001 Çevre Yönetimi Sistemine İhtiyaç Var?

Çevre yönetimi sistemleri, kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin çevreyle dost olmasını sağlıyor. Üretim süreçlerinin her aşamasını kontrol ederek, çevreye yönelik herhangi bir zararın söz konusu olup olmadığının anlaşılması ve varsa zararın nasıl ortadan kaldırılacağının belirlenmesini sağlayan standartları belirliyor. 

14001 Çevre Yönetimi Sistemi eğitimleriyle çevreye saygı veya çevrenin korunması değerleri kurumsal bir kültür haline getirilebilir. Şirket personeli tarafından da benimsenebilecek standartlar sayesinde şirket içi faaliyetler çevreci bir yaklaşımla tüm personel tarafından kontrol edilebiliyor. 

14001 Çevre Yönetimi Sisteminin Sağladığı Avantajlar

Çevre yönetim sisteminin sağladığı en önemli avantaj, çevreye karşı duyarlılık ve saygıdır. Çevrenin kirletilmesinin ve gelecek nesillere yaşanamayacak bir çevre bırakmanın insani açıdan açıklanabilir tarafı yoktur. Bununla beraber çevre yönetim sistemi, bir ürün standardı belgesi değildir. Üretim usullerini analiz eden ve üretim planının çevreye zarar verici olup olmadığını kontrol eden bir standarttır. Bu anlamda firmanın itibarını ve saygınlığını arttıran bir belgedir. 

Üretim planının çevreci olması demek, hem ulusal hem de global çevre mevzuatlarına uyumluluk demektir. Bu da, firmanın iç ve dış pazardaki rekabetini güçlendirici bir etkendir. Kurumun çevreci olması, birtakım yaptırımlara muhatap olması riskini en aza indirebilir. Firmanın sigorta maliyetlerini azaltır ve verimlilik artar.